Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2004 , Cilt , Sayı 18

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Dinî inanç özgürlüğünün kriterlerine dair bir deneme

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi1
Görüntülenme :
481
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makalenin amacı, dini inanç özgürlüğüyle ilgili nasları karakteristik özelliklerine göre sınıflandırmaya çalışmaktır. Dini inanç özgürlüğünün kapsamına giren konularda İslam hukukçularının farklı yaklaşımları söz konusudur. Farklı yaklaşımlarda elbette tarihi şartların etkisi inkar edilemez. Fakat daha önemlisi, ilgili nasları yorumlama yöntemlerinde esas aldıkları kriterlerin bilinmesi gerekir. Kanaatimizce bu kriterler, inanç ve insan olarak belirlenebilir. İslam hukukçularının yorumları da, bu kriterinden birine verilen önceliğe göre değişkenlik gösterir. Bu değişkenlik, hukuki-cezai hükümlerde, gayrimüslimlerin vatandaşlık statülerinde, savaşın illeti tartışmasında, dahası irtidatın hükmünde net olarak görülür. Dolayısıyla, İslam hukukçularının farklı sonuçlara ulaşmasındaki ana faktör, naslardan ziyade nasların sistematik analizi problemi olarak değerlendirilebilir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The purpose of this paper is to classify the Islamic Law Concerning religious belief freedom with respect to its special characteristics. Islamic scholars have different views when concerning the subject of freedom of religious belief. Naturally, historical thinking has substantial effect in these different approaches. But more importantly, the criteria of interpretation of the applicable Islamic Law need to be considered. Two important criteria are “belief” and “person”. Most of the differences among Islamic scholars can be explained by the difference in importance placed to either one of these two criteria. These differences can be observed clearly in cases involving crime and punishment, the citizenship status of non-Muslims, the argument of justification for war and the consequences of religious conversion. Therefore, the main reason why Islamic scholars reach different conclusions in these matters is not in the ambiguity of Islamic Law but the differences in its interpretation.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :