Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2002 , Cilt , Sayı 12

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Demokratik eğitim:toplumsallaşmış bireyin yetiştirilmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Devlet Planlama Teşkilatı1
Görüntülenme :
418
DOI :
Özet Türkçe :

Toplumsal gelişmenin dinamiğini, bireyin çok yönlü gelişim tutkusu ve becerisi oluşturmaktadır. Bu dinamik, bireysel ve toplumsal doğrultulardaki hedeflerin, ancak imece kültürümüzün yeniden tanımlanması ve oluşturul-ması süreçlerinin geliştirilmesiyle ulaşılabileceği apaçıktır. Yeryüzünde çok boyutlu egemenliğini oluşturmuş ülkeler ve toplumların boyunduruğunda daha fazla ezilmeyi onuruna yediremeyen toplumlar, geleneksel durağanlık bunaltısının üstesinden gelerek; eğitim düzenlerini daha fazla geç kalmadan yenilemek suretiyle, yurttaşlarının özgüven, özeleştiri, özyönelim gibi bireysel nitelikleri ile toplumsal iletişim, ortak hedeflerle bireysel çıkarları bağdaştır-ma; yerel, bölgesel ve uluslar arası koşullara başat katılım ve uyum sağlama gücünü pekiştirme ve gelecekteki varlıklarını sürdürme yükümlülüğüyle kar-şı karşıyadırla

Özet İngilizce :

Dynamics of social development consist of multi-faceted ambition for and ability in personal progress. It is obvious that such dynamics can be made overt and reachable only through a new definition of our culture in relation to cooperative work and its reformation. Societies with hurt pride due to being oppressed for a so long period by countries and societies founding their multi-dimensional hegemony on the Earth, are vis-à-vis the obligation, by prevailing the depression of traditional inactivity and renewing their educational systems without any delay, to harmonize such personal characteristics of citizens as self-confidence, self-criticism, self-direction, etc with social communication, common objectives – with personal interests, and to concentrate their ability in active participation in local, regional and international circumstances and in demonstrating harmonization, thus aiming at perpetuating their existence in future.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :