Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2002 , Cilt , Sayı 13

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Değişim sürecinde islami algılamalardaki farklılaşmaların sosyolojik etüdü

Yazar kurumları :
KTÜ Rize İlahiyat Fakültesi1
Görüntülenme :
535
DOI :
Özet Türkçe :

Değişim, insanlık tarihinde daima yaşanmakta olan sosyal bir süreçtir. İlkel ya da modern hemen her toplum az ya da çok değişmektedir. Bu değişim, zaman, mekan ve koşullara göre farklılıklar göstermektedir.İnsanlığın bugün geldiği düzey, tarihi süreçte oluşan birikimin bir sonucudur. Değişim, maddi unsurlarda olduğu gibi, manevi unsurlarda da görülmektedir. Manevi unsurlardan değişime uğrayanlardan bir tanesi de din fenomenidir. Dini düşünce ve davranışlar da insandan insana ve toplumdan topluma değişmekte ve farklılaşmaktadır. Bunun sebebi de, hem zaman,mekan ve şartlar hem de insan ve toplumların kendi anlayışları açısından dine bakmalarıdır. Bu açıdan dinî anlayış, toplumdan topluma değişmekte ve farklılaşmaktadır.

Özet İngilizce :

Change is a social process which has always existed in the history of human being. Each society, no matter it is a modern or a primitive one, has more or less changes. This change varies according to time, place and conditions. The level of today’s human being is a result of the historical accumulation. Change has not only been seen in material elements but in moral elements, as well. One of the moral elements that has changed is religion. Religious thoughts and behaviors change and differ from human to human and from society to society. This is caused by both time, place, and conditions and religious perceptions of the societies. As a result, religious understanding changes and differs from society to society.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :