Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2008 , Cilt , Sayı 35

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çok partili hayata geçiş sürecinin (1946-1950) türk romanına yansımaları

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Marmara Üniversitesi1
Görüntülenme :
515
DOI :
Özet Türkçe :

İnsanoğlunun ürettiği her şey, kültür olarak değerlendirilebiliyorsa, politikanın da bu kültür içinde değerlendirilmesi gerekir. Her dönemde politika ve kültür arasındaki ilişkinin yansımalarını Türk kültüründe görmek mümkündür. Çalışmamızda 1946-1950 arasındaki dönemi inceleyeceğiz (Çok partili sistemine geçiş dönemi) Türkiye’de ilk çok partili hayata geçiş denemesi Serbest Fırka’nın açılmasıyla olmuş, daha sonra kapatılmıştır. Türkiye’de çok partili hayata geçiş sürecini Demokrat Parti’nin kuruluş aşamasından kuruluşuna ve oradan da iktidara gelişine kadarki dönem olarak kabul edebiliriz. Çalışmamızın ana kaynakları “çok partili sisteme geçiş dönemi”ni yansıtan romanlardır. Romanlar, birebir gerçekleri ifade edemeyebilirler. Bu nedenle tarihsel evraklar olarak kabul edilmezler. Sonuç olarak çalışmamızdaki tespitler romanlardaki tarihi bilgileri yansıtmaktadır. Çalışmamızda politika ve kültür ilişkisi karşılaştırmalı edebiyatın yöntemleri kullanılarak açıklanmaya çalışılmıştır.

Özet İngilizce :

If everything that human beings have produced could be assessed under the umbrella of culture than politics should also be included as a part of this culture. Turkish culture, in it is possible to see the reflections of the relationship between politics and culture in evry period. In our study we will examine the period between 1946-1950 (The transition period in to multy party political system) The first multy party political trial began with the opening of the Serbest Fırka. But it soon become apparent that the political and community wasn’t ready for this mutly party system a result Serbest Fırka was closed down. İt can be said that, the transtationperiod from the establishment of the Demokrat Parti. It is coming to power includes the transition period in to multy party political system” in Turkey. Since novels a baised on fiction they can not be accepted as historical documents. As a result the political and cultural relationship we have identified in our study will be connected with historical information. The reflections that we will try to identified will be done through finding the commend points of the political and cultural relationship by comparing different texts.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :