Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2008 , Cilt , Sayı 37

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çok boyutlu ölçekleme analizi yardımıyla türkiye’deki coğrafi bölgelerin kişi başına düşen gayri safi yurtiçi hâsıla değerlerine göre kümelenmesi

Yazar kurumları :
Erzurum Ticaret Lisesi1, Atatürk Üniversitesi2
Görüntülenme :
533
DOI :
Özet Türkçe :

Çok boyutlu ölçekleme analizi n sayıdaki nesne seti arasındaki benzerlik veya farklılık ölçüsünü analiz etmeye yönelik kullanılan bir tekniktir. Bu çalışmanın teori bölümünde çok boyutlu ölçekleme analizinin teorik alt yapısı anlatılmıştır. Çalışmanın uygulama bölümünde ise Türkiye’de gayrisafi yurtiçi hâsılayı oluşturan sektörler 1975 ile 2000 yılları arasında beşer yıllık dönemler halinde verilerek, ekonomik göstergelerin bölgelerin dağılımına etkisi incelenmiş ve elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır. Yapılan çok boyutlu ölçekleme analizi sonucunda Türkiye’de gayrisafi yurtiçi hâsılayı oluşturan sektörler itibariyle; Güney Doğu Anadolu bölgesi ile Doğu Anadolu bölgesinin, Ege bölgesi ile Akdeniz bölgesinin benzerlik gösterdiği, İç Anadolu bölgesi Karadeniz bölgesi ve son olarak Marmara bölgesinin ise diğer tüm bölgelerden farklılık arz ettiği gözlemlenmiştir.

Özet İngilizce :

Multidimensional scaling analysis is a method used for analyzing similarity or dissimilarity among n number objects. In the theoretical section of the study, background knowledge of multidimensional scaling analysis was described. In the application section of the study, for the years between 1975 and 2000, Turkey’s gross domestic product per capita by sectors presented in the period of five years. Also the effects of the economic indicators to distribution of the regions were investigated and then the results were compared. Using the Multidimensional scaling analysis, in respect of Turkey’s gross domestic product per capita by sectors the following results were found: Firstly there is a similarity between The South Eastern Anatolia Region and the Eastern Anatolia Region. Secondly there is also a similarity between The Aegean Region and the Mediterranean Region. Finally it was observed that The Central Anatolia Region, the Black Sea Region, and the Marmara Region is different from all other regions.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :