Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 46

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Cahiliye şairi abduyeğûs b. vakkâs el-hârisî’nin

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belâğati Anabilim Dalı 1
Görüntülenme :
533
DOI :
Özet Türkçe :

Cahiliye şiiri, şekli, konusu, üslûbu, gücü ve diğer özellikleriyle sonraki dönemleri etkilediği bilinmektedir. İnceleyeceğimiz şiir, bu dönemin mersiye türüne giren ve şairin kendisine ağıtı şeklinde çok az rastlanan örneklerinden birisini teşkil etmektedir. Şair şiirini kabilesinin lideri olarak girdiği savaşta esir düştükten sonra ve ölümü beklerken söylemiştir. Şiir yirmi beyittir. Bu analizde Cahiliye'de şair ve şiirin konumu, ele alınan mersiyenin öne çıkan bazı özelliklerine dikkat çekilmiştir. Şiirin tahlili yapılırken öncelikle vezni ve revîsi hakkında bilgi verilmiş sonra da tercümesi, garip kelimeleri, önemli görülen nahiv özellikleri ve edebî yönüne değinilmiştir.

Özet İngilizce :

It is known that the poetry of the pre-Islam has deep effects on the subsequent ages, in terms of style, theme, from and other features. The dirge worked in this study is a rare example of its kind, in which he reads the dirge regarding himself. The poet reads his dirge, as a leader of his tribe, during his capture and waiting for the death. This dirge, consists of 20 verses. It deals with the vaule of the poet and in the pre-Islamic period, as well as distinctive features. During the literatual analysis, we especially focused on metre, rhyming letters/rawiyy, following by its traslation, rarely-known words, important grammatical rules and its literatural aspects.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :