Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 50

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çağdaş arap düşüncesinde gelenek ve modernlik: muhamm ed âbid el-câ birî örneği

Yazar kurumları :
Muş Alparslan Ün. Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü1
Görüntülenme :
585
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüz Arap/İslam dünyasının birçok krizle karşı karşıya kaldığını düşünen Câbirî, bu kriz durumunu gelenekle ilişkili görmektedir ve krizle yüzleşmek için, krizi doğurduğunu düşündüğü unsurlarla hesaplaşmak için, geleneğin yeniden okunması projesine girişmiştir. Geleneğin oluşturucu unsuru olan İslam rasyonel bir muhtevaya sahip olmasına rağmen, geleneğin oluşturucu bir diğer unsuru olan kültürün irrasyonalitesinin egemenliğinde, rasyonel potansiyeli açığa çıkarmaktan yoksun kalmıştır. Modernleşmeyi rasyonelleşme ile özdeş kabul eden Câbirî, Arap/İslam kültürünü irrasyonel unsurlardan arındırmak suretiyle modernleşmeyi hedeflemektedir. Câbirî'nin modernleşmeyi hedefleyen söyleminin, bünyesinde birçok sorunsalı ve açmazları barındırdığı kanaatindeyiz. O bu sorunsallarla, açmazlarla ve söyleminin muhtemel sonuçlarıyla yeterince hesaplaşmamış görünmektedir.

Özet İngilizce :

al-Câbirî thinks that Arabic world is in a crisis situation today. He also relates this state of crisis to the tradation. To confront this crisis situation and to deal with the elements causing the crisis, he has started to the Project regarding re-reading of the tradation. Even though İslam which is constituent element of tradation, has a rational content, it has been deprived from ıts rational potantial by the irrationalitic hegomany of the culture that is the other constituent element of the Arabic thought. al-Câbirî has ıdentified the modernity with the rationality. Therefore he has aimed to modernize the arabic thought through purifing the irrational elements of culture. I think that al-Câbirî's discuorse contains many problems and dilemmas in its modernistic approaches. It seems to my opinion that al-Câbirî has not discussed these issues enough to solve the dilemmas, problems and possible conclusions of the discuorse.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :