Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 43

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Biyoloji öğretmenlerinin kullandıkları öğretim araçlarının öğrenci gözüyle değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi1
Görüntülenme :
421
DOI :
Özet Türkçe :

Çalışma Erzurum il merkezindeki liselerde yapılmıştır. Biyoloji dersi alan 2001 yılında 585; 2007 yılında ise 515 lise öğrencisine anket uygulanarak bu öğrencilerin biyoloji öğretiminde öğretmenleri tarafından kullanılan öğretim araçlarını tespit etmek amacıyla görüşleri alınmıştır. Verilerin analizinde yüzde oranları, ortalamalar ve t- testi kullanılmıştır. Alınan sonuçlara önemlilik dereceleri verilmiştir. Farklı yıllar arasında yapılan karşılaştırmada düz resim ve şemalar dışındaki tüm öğretim araçlarında istatistiksel olarak önemlilik tespit edilmiştir (p<0.05). Öğrencilerin ifadelerinden, öğretmenlerin öğretim araçlarına daha fazla önem vermeye başladıkları anlaşılmaktadır. Ankete ait ölçümlerin iç tutarlılığı Cronbach alfa 2001 için 0.74; 2007 için 0.87 olarak ölçülmüştür.

Özet İngilizce :

This study has been done in high schools in Erzurum province center. The opinions of high school students which have joined biology cources have been taken. For this aim, a questionnaire was applied to 585 high school students in 2001 and 515 in 2007. In the analysing of obtained data, percantage, avarages and t-test were used. The importance degrees to the results were given. In the comparions between the different years, the statistically significance was shown in all teaching materials except figures and schemes (p<0.05). From the expressions of students, it was understood that teachers began to give more importance to teaching materials. Questionnaire’s internal integrity belong to the instrument was found as Cronbach alpha 0.74 for 2001 and 0.87 for 2007.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :