Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 39

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Biyoloji öğretmen adaylarının biyoloji öğretmenliği programı hakkındaki düşünceleri ve beklentileri

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi1
Görüntülenme :
407
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, biyoloji öğretmen adaylarının biyoloji öğretmenliği programı hakkındaki görüş ve beklentilerinin neler olduğunun belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu nedenle, biyoloji öğretmenliği programıyla ilgili olarak biyoloji öğretmen adaylarının istekleri, beklentileri, sosyal faaliyetler, alan hakkında çalışma imkânları, bölümün sevilen ve sevilmeyen yönlerini (alan ve formasyon dersleri, kütüphane vb.) belirlemeye yönelik bir anket, 2007–2008 öğretim yılında Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Biyoloji Öğretmenliğinde öğrenim gören toplam 150 (87 kız, 63 erkek) biyoloji öğretmen adayına uygulanmıştır. Çalışmada ayrıca, söz konusu öğretmen adaylarından gönüllü 4 öğrenci ile yarı-yapılandırılmış görüşme yapılmıştır. Elde edilen bulgular, öğrencilerin programdan genel olarak memnun oldukları ancak bazı konularda endişelerinin de var olduğu yönündedir.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to determine the opinions and expectations of pre-service biology teachers about biology teaching programme. For this aim, a questionnaire was applied to totally 150 students (87 females, 63 males) studying at the Biology Education Program of Kazım Karabekir Education Faculty at Atatürk University in 2007-2008 academic year to determine biology pre-service teachers’ aspirations, expectations, social activities, the study facilities on the field, lovable and unlovable sides of department (the field and formation lessons, library etc.). In addition, in this study, It was executed semi- structured interviews with 4 willing students from the pre-service teachers. The findings indicated that the students were pleased from program, but they had concern about some subjects.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :