Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2008 , Cilt , Sayı 35

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bilgisayar destekli öğretimin sanat eğitimine katkısı (ilköğretim birinci kademe 5. sınıf görsel sanatlar dersinin bilgisayar destekli öğretimine yönelik uygulama örneği)

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi1
Görüntülenme :
478
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma, bilgisayar destekli öğretimin sanat eğitimine katkı sağlayıp sağlamadığını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bunun için, Ankara/Yenimahalle İsmail Erez İlköğretim okulunun 5. sınıflarından biri kontrol grubu diğeri deney gurubu olmak üzere iki şubesi seçilmiştir. Gruplardan birine geleneksel öğretim uygulanırken, diğerine bilgisayar destekli öğretim uygulanmış ve öğrencilerin başarıları kullanılan yöntemler açısından değerlendirilmiştir. Yöntemlerin etkisini belirlemek amacıyla, deneysel modeller içerisinde yer alan, Tek faktörlü deneysel desen kullanılmıştır. Bu bağlamda araştırma; öntest-sontest kontrol gruplu desen üzerinde yürütülmüştür. Araştırma sonucunda deney gurubu öğrencilerinin başarılarında kontrol grubu öğrencilerine göre anlamlı bir artış sağladığı görülmüştür. Bu nedenle okullarda sanat eğitimine yönelik öğretme-öğrenme süreçlerinde bilgisayar destekli öğretim uygulamalarına daha fazla yer verilmesi gerektiği önerilmiştir.

Özet İngilizce :

This research was made in order to determine whether computer aided education contributes to education in art or not. For this reason, one of the 5th classes of Ankara/Yenimahalle İsmail Erez Primary school was chosen as the control group and the other of them was chosen as the experiment group. In one of the groups; traditional education was implemented and in the other group computer aided education method was applied and success of the students were evaluated in terms of methods used. In order to determine the effects of the methods, as a design, included in the experimental models, one-factor experimental design was used. In this sense research was executed on design with pretest-posttest control group. As a result of the research; the success of the students in experiment group was evaluated as meaningfully higher than the control group. For this reason it is suggested that in schools concerning the education in art it is necessary to give more importance to computer aided education.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :