Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2006 , Cilt , Sayı 27

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bedevîler ve hadislerin vürûdundaki yeri

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi1
Görüntülenme :
408
DOI :
Özet Türkçe :

Hz. Peygamber’in söz ve fiillerini anlamaya çalışırken, o sözü söylemesi yahut fiili işlemesine sebep teşkil eden şahıs, olay, zaman ve mekânların önemini dikkatlerden uzak tutmamak gerekir. Istılahta sebeb-i vürûd denilen bu konuda, özellikle şahıs bazında, çöl sakinleri denilen bedevîlerin ciddi anlamda katkıları olmuştur. Bedevîlerin, gerek Hz. Peygamber’in huzuruna girmedeki rahatlıkları, gerek soru sormadaki cesaretleri ve gerekse her tür soruyu çekinmeden sorabilmeleri, muhtemelen, birçok kavlî ve fiilî hadisin, bir başka deyişle sünnetin ve evrensel davranış modellerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. İşte bu çalışmada, bedevîleri yakından tanıma, sonrasında da özellikle sebeb-i vürûd açısından sünnete olan katkılarını ortaya koyma hedeflenmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

While trying to understand the words and actions of the Prophet, it is necessary to take into consideration the importance of the persons, incidents, periods, and places leading him to deliver such words or perform such actions. Terminologically speaking, this is called the context (sabab al-wurud), and in this respect, the Bedouins, who lived in deserts, made significant contributions. The fact Bedouins acted freely in entering the presence of the Prophet, finding courage in asking questions, and not refraining from asking all sorts of questions possibly helped the emergence of verbal and practical Traditions (hadith), i.e., the Sunna, and universal models of behaviors. The purpose of this study is to know the Bedouins better, and to reveal their contributions to the Sunna in terms of context.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :