Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2007 , Cilt , Sayı 33

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Basel iı kriterlerinin reel sektör finansmanına etkileri

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi1
Görüntülenme :
449
DOI :
Özet Türkçe :

1997 Güney Asya krizi üzerine yayımlanmış çalışmalarda, “kötü bankacılık uygulamaları Asya krizinin önemli nedenleri arasında gösterilmektedir. Ülkemizde de Nisan 1994 ve Şubat 2001 krizleri yaşanmış ve ekonomimiz bundan etkilenmiştir. Dünyadaki ekonomik çalkantılar, finansal istikrarsızlıklar ve ülkemizde yaşanan ve derin izler bırakan krizler, risk ve riskin yönetimi kavramlarını daha da ön plana çıkarmıştır. Bu çerçevede mali disiplini sağlamak ve riski yönetmek amacıyla, gerek bankacılık sektörünün, gerekse bankalarla kredi ilişkisi içinde bulunan firmaların birtakım önlemleri almaları gerekliliği ortaya çıkmıştır. Basel II, bir yandan krizlerden alınmış derslerin etkisi ile bankaların riske duyarlılıklarını artırarak, kötü bankacılık uygulamalarını önlemeye çalışmakta diğer yandan da kredilendirme sürecini objektif temellere dayandırarak reel sektörün kredi teminini etkilemektedir. Bu çalışmanın amacı, reel sektörü risk yönetimi ve Basel II kuralları konusunda bilgilendirmek, Basel II’nin muhtemel ekonomik yansımaları ve reel sektör üzerindeki etkilerini tespit etmek ve firmaların karşı karşıya kalabilecekleri mali ve yapısal sorunları ortaya koymaktır

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In the studies published for 1997 Southern Asia Crisis, bad banking applications were considered to be one among the significant reasons of Asia Crisis. In our country, April 1994 and February 2001 crisis happened and our economy was affected by this crisis. Economical fluctuations in the world, financial instabilities and the crises happened in our country and left deep undesired traces in our economy made risk and risk management concepts very significant. In this frame, with the aim of obtaining financial discipline and managing the risk, it is clear that both firms having credit relationship with banks and banking sector also having credit - relationship with firms should take a number of precautions. On the one hand, Basel II tries to prevent bad banking applications by increasing the sensibility of the banks against the risk, on the other hand, it supplies the credit of the real sector by basing the duration of giving credit on objective principles. The purpose of this study is to inform real sector about risk-management and Basel II rules and is also to determine possible economical reflects of Basel II and its impacts on real sector and is to find out financial and structural problems that firms may face.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :