Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2002 , Cilt , Sayı 13

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Avrupa’da islam: geleneğin yeniden inşası

Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi1
Görüntülenme :
651
DOI :
Özet Türkçe :

1960’lı yıllarda başlayan yurtdışına işçi göçü, Türk işçileri için ekonomik ve sosyo-kültürel değişmelerin de başlangıcı olmuştur. Büyük ölçüde aile boyutunda gerçekleşen göç olgusunda kuşaklar sorunu ortaya çıkmıştır. Buna göre, birinci kuşak dini geleneğin temsilcisi durumunda olmuştur. Kısa sürede teşkilatlanarak kültür unsurlarını yaşadıkları mekanlara taşımış, böylece yabancı bir ortamda kimliklerini yeniden sahiplenme yoluna gitmişlerdir. İkinci ve üçüncü kuşaklar içinde yaşadıkları modern kültürden daha çok etkilenmişler, bunun yanında, zamanla kendi kültürel köklerine dönme eğilimi de göstermişlerdir. Göç sürecinde, İslam’a yeni bir anlam yüklenmiştir. Buna göre, Avrupalı Müslümanlar ve/veya Avrupalı yaşantısını benimsemiş liberal göçmenler İslam’ı aile ve moral değerlerin bir dayanağı olarak algılamış; dinin bir Avrupa toplumunda bu yönüyle etkili olabileceğini vurgulamışlardır. İster geleneğe dönülsün, ister modern toplumsal yaşamla bağdaştırılmaya çalışılsın, her iki durumda da İslam’a yüklenen anlam değişmiş ve dinin kimlik oluşturma işlevi ön plana çıkmıştır.

Özet İngilizce :

The immigration of workers to western countries, especially to Germany in 1960s, is considered as the beginning of economic and socio-cultural changes. Generation problems have been sprung from immigration phenomenon which took place in family dimension. In this respect, first generation can be regarded as representative of religious tradition. They carried their culture to their new environment. In this way, they reowned their identity. Second and third generations have been influenced from the modern culture. However, they have shown an inclination towards their cultural origins. During the immigration process, a new meaning has been given to Islam. Namely, European Muslims and/or liberal migrant Muslims who adopted European life style have seen Islam as a standpoint of family moral values. Therefore, they stressed that Islam may be influential with this face in a European society. Consequently, the meaning that has been given to Islam has changed, and creating identity became an important function of Islam.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :