Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2006 , Cilt , Sayı 27

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Atatürk üniversitesi öğrencilerinin cep telefonu abonelik türünü tercih etmeleriyle ilişkili faktörlerin tespiti

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi1
Görüntülenme :
559
DOI :
Özet Türkçe :

Bilimsel çalışmalarda incelenen konuya ilişkin değişkenler arasında anlamlı bir ilişkinin tespiti çoğu kez yeterli olmamakta, bu ilişkinin derecesinin ve yönünün de bilinmesi gerekmektedir. Bu yapılırken değişkenler arasındaki ilişkinin ölçülmesinde kullanılacak ilişki ölçüleri doğru olarak tespit edilmelidir. Bu çalışmanın temel amacı, uygun ilişki ölçülerini kullanarak üniversite öğrencilerinin cep telefonu kullanımında kontörlü/faturalı abonelik tercihi ile bunu etkileyen çeşitli demografik, sosyal ve ekonomik faktörler arasındaki muhtemel ilişkiyi araştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda, çalışmada öncelikle ilişki ölçüleri kısaca tanıtılmış ve Atatürk Üniversitesi öğrencilerine uygulanan bir anketten elde edilen verilere dayalı olarak bir uygulama yapılmıştır.

Özet İngilizce :

Determination of a significant relationship between variables in question in a study is not enough in many times, it is also essential to determine the strength and direction of the relationship. To do this, appropriate relation measures should be used. The main purpose of this study is to investigate a possible relationship between graduate students’ choice of services of mobile phone and a variety of factors such as demographic, social, and economic. To attain this purpose, first of all, relation measures are introduced in short and then an application is carried by using the cross-section data set obtained a questionnaire applied to the graduate students of Atatürk University.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :