Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2008 , Cilt , Sayı 35

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Anlam değişmelerinin sebep olduğu anakronik bakış ve hadis yorumlarındaki yanıltıcılığı

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi1
Görüntülenme :
943
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzde, İslam’ın temel kaynaklarından biri olan hadîslerin değerlendirilmesinde bir takım yanlışlıklar yapılmaktadır. Kasten veya sehven yapılan bu tür yanlış değerlendirmelerin çeşitli nedenleri bulunmaktadır. Bu nedenlerden biri; kelimelerin tarihî süreçte veya bir dilden başka dile geçişinde uğradığı anlam değişmeleridir. Bu tür anlam değişmeleri bazen, kelimenin sadece güncel anlamından haberdar olan birinin, hadîs metninde karşılaştığı ancak tarihte farklı bir anlama gelen söz konusu kelimeye, içinde yaşadığı çağdaki anlamı yüklemesine neden olmaktadır. Bu çalışmada, kelimelerin güncel anlamlarının, hadîs metinlerine yüklenmesi şeklinde ortaya çıkan anakronik bakışlar ve bunların neden olduğu yanılgılar üzerinde durulmaktadır.

Özet İngilizce :

Some misinterpretations of Hadiths, being one of the basic sources of Islam, do take place nowadays. There are various reasons for such intentional or unintentional misinterpretations. One such reason is the change that takes place in the meaning of words, either by itself through out the historical periods or by translation from one language into the other. Such changes in meaning leads to misinterpretations by those who are only aware of the current meanings of those words. In this study, we present such misinterpretations and their results by rigorous examples .

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :