Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2007 , Cilt , Sayı 32

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ankara susuz köyü camii

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi1
Görüntülenme :
527
DOI :
Özet Türkçe :

Susuz, günümüzdeki idarî bölünmeye göre Ankara İli, Yenimahalle İlçesi’ne bağlı bir köy yerleşimidir. Ankara’nın kuzeybatısında ve İstanbul otoyolunun takriben ilk 10 km. mesafesi içerisindedir (Harita:1). Burada tanıtmayı düşündüğümüz cami, yolun kuzeydoğusunda ve yaklaşık 200 m. mesafededir. Bilinçsiz müdahaleler sonucu aslî özelliklerinin bir kısmını yitiren yapının halen mevcut plân ve mimarî özellikleri, Türk Sanatı tarihi içerisinde önemli bir yere haiz bulunduğunu göstermektedir. Şimdiye kadar gerçekleştirilmiş araştırmalarda gözlerden kaçtığını belirlediğimiz eser**, çalışmamızda, mimarî ve süsleme özellikleri itibariyle etraflıca tanıtılarak Anadolu Türk mimarlık tarihi içerisindeki yeri ve önemi tespit edilecektir.

Özet İngilizce :

Susuz is a village settlement belongs to Yenimahalle in the city of Ankara in the system of administartive division. İt is in the northwest of Ankara and in the first 10 . km. of İstanbul highway (Map:1). The mosque which we are planning to describe, is in the northeast of the way and it is away nearly 200 m. Although the building lost some part of its original distinctive features because of unconscious attempts, within its standing plan and features it reveals its own important place of in the history of Turkish art. The monument that we noticed that it was missed in the previous researchs, will be evaluated and put to place in the history of Anatolian Turkish Architecture by describing detaily its architectural and decorative features in our work.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :