Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 54

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Anadolu meslek liseleri grafik bölümü öğrencilerinin eğitim öğretim durumlari ve eğitim öğretimden beklentileri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi GSF,Görsel İletişim ve Grafik Tasarım Böl.1
Görüntülenme :
403
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, Anadolu Meslek Liseleri grafik bölümü öğrencilerinin eğitim öğretim durumları ve okul beklentilerini belirlemeye çalışmaktadır. Araştırma, 2001 yılı ve 2012 yıllarında mezun veren İstanbul Şükran Ülgezen Anadolu Meslek Lisesi, Lise 1 ve Lise 2 öğrencilerini kapsamaktadır. Araştırmada okulların eğitim şekli belirlenmeye çalışılmış, öğrencilerin beklentileri ve önerileri ortaya çıkarılmıştır. Öğrencilerin beklenti ve önerilerinin okulların başarılarında olumlu rol oynayacağı tespit edilmiştir. Sonuçta Anadolu Meslek Lisesi, grafik bölümü öğrencilerinin aldıkları eğitim ile bağlantılı mesleklere yöneldikleri görülmüştür. Araştırmada ortaya çıkan bulgulara göre yorumlar yapılmış ve Anadolu Meslek Lisesi, grafik bölümünün başarı oranlarının artmasında önemli görülen noktalar tespit edilerek çözüm yolları önerilmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

This work tries to figüre out students degree of education and expectations from school. Who study at the department of graphics at Anatolia professional high schools. The research includes high school students and graduated students who were graduated in İstanbul.Reaserch In 2001and2012 year in İstanbul, Şükran Ülgezen Anatolia Professional high school,covers the graguated students of first year and second year.of the high school. This research includes the department of A.P.H.S. graphics’s assessment by students. In this research the education style of schools is tried to be formed students, “that the students” expectations and commands that are come out. It is thought that the students expectations and commands will play a positive effect on their success. Consequently, students of the department of graphics at Anatolia P. High School are observed that they inclined the ocupations related to their professions. The command are made according to the datas by stabilizing the important points which will increase the

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :