Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2006 , Cilt , Sayı 26

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Abdurrahmân nûreddîn el-câmî’deusûller

Yazar kurumları :
Ondokuz Mayıs Üniversitesi1
Görüntülenme :
462
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makalemizde Molla Câmî ismiyle bilinen Abdurrahmân Nûreddîn el-Câmî’nin Risâle-i Mûsikî adlı eserindeki usûller incelenerek, onun bu konu ile ilgili mûsikîye katkıları ve XV. yüzyıl mûsikîsi içerisindeki konumu ortaya konmaya çalışılmıştır. Câmî’nin genellikle dönemine kadar gelen teorik sistemin unsurlarıyla usûllerin yapısını tarif ettiği, eserinde yer verdiği usûller bakımından da genellikle Abdülkâdir Merâğî’yi izlediği ve kendisinin bu konuya ayrıca herhangi bir katkıda bulunmadığı görülmüştür. Ayrıca Câmî, makamsal diziler konusunda yeni diziler icat etme çabası gösterirken, usûller konusunda böyle bir çaba göstermemenin yanında Merâğî’nin icat ettiği usûllere de yer vermeyerek onun gerisinde kaldığını göstermiştir.

Özet İngilizce :

This paper aims at exploring the rhythmic patterns and cycles (usul) as presented in Risala-i Musiki by Abdurrahman Nuraddin al-Jami who was also known as Molla Jami. In this context his contribution to this subject and his situation in the XVth century musical background were attempted to be explained. It seems that Jami, generally, described the elements of the theoretical system and the structure of rhythmic patterns of the past. With regard to the rhythmic patterns in his book he followed Abdulkadir Maragi and did not make any contribution to this subject. Concerning the musical scales al-Jami attempted to invent some new musical scales but he didn’t give place to the rhythmic patterns of al-Maragi.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :