Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 44

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

A comparison of coursebooks time for english and my english in terms of improving the fifth grade learners communicative competence

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Bölümü1
Görüntülenme :
423
DOI :
Özet Türkçe :

This study mainly concentrates on the comparison of the efficiency of the two coursebooks 'Time For English' and 'My English' for fifth grades in developing learners' communicative competence. A questionnaire was developed and administered to 140 students. The study was conducted at Muğla Emirbeyazıt Primary School, Nevşehir Yazıfüyük Primary School, Afyon Karamık Primary School and Niğde Kayı Primary School in the first term of 2009-2010 academic year. The questionnaire consists of 10 statements which are thought to identify the students' communicative competence regarding the four basic skills of English. Percentage and Frequency analysis was used to identify and interpret the results. The findings of the research indicate that 'Time for English' is more successful in developing learners' communicative competence in English.

Özet İngilizce :

Bu çalışma ilköğretim beşinci sınıf 'Time For English' ve 'My English' ders kitaplarının öğrencilerin dört temel beceride iletişimsel yeterliklerini geliştirmede ki etkisini belirlemeyi hedeflemektedir. Bu amaca yönelik geliştirilen anket 140 ilköğretim beşinci sınıf öğrencisi üzerinde uygulanmıştır. Anket, 2009 – 2010 eğitim öğretim yılının 1. Döneminde Muğla Emirbeyazıt İlköğretim Okulu, Nevşehir Yazıfüyük İlköğretim Okulu, Afyon Karamık İlköğretim Okulu and Niğde Kayı İlköğretim Okullarında gerçekleştirilmiştir. Anket, İngilizcenin dört temel becerisini dikkate alarak öğrencilerin iletişimsel yeterliklerini belirlemekle ilgili olan on cümleden oluşmaktadır. Anketin çözümlenmesi ve yorumlanması frekans – varyans analizi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın bulguları 'Time For English' kitabının öğrencilerin İngilizce iletişimsel yeterliklerini geliştirmede daha etkili olduğunu göstermiştir.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :