Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 48

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

5018 sayılı kamu mali yönetim kontrol kanunu’nun (kmykk) kamu harcamalarını artırma etkisi -erzurum’da bir uygulama-

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü1, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü2, Kafkas Üniv. Sos. Bil. MYO3
Görüntülenme :
489
DOI :
Özet Türkçe :

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim Kontrol Kanunu'nun (KMYKK) 20/e maddesi, kamu kurumlarına ayrılan ödeneğin mali yıl içinde kullanılması gerektiğini öngörmektedir. Bu çalışmayla, ilgili uygulamanın harcamaları mali yıl sonunda artırıp artırmadığının test edilmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda, Erzurum il merkezinde bulunan kamu kurumları yetkililerine anket uygulaması yapılmış ve sonuçlar SPSS programı vasıtasıyla analize tabi tutularak değerlendirilmiştir. Elde edilen ana bulgulara göre, 5018 sayılı KMYKK'nın ilgili mevzuatının mali yıl sonunda kamu kurumlarında harcama eğilimini artırdığı görülmüştür. Bu çerçevede, kamu harcamalarıyla ilgili mevcut uygulamanın daha rasyonel hale getirilmesi için nelerin yapılabileceği de anket sorularıyla tespit edilmeye çalışılmıştır. Buna göre, yılında kullanılmayan ödeneklerin iptal edilmemesinin en etkin yol olacağı saptanmıştır. Elde edilen tüm bulgular doğrultusunda sonuç ve öneriler getirilmeye çalışılmaktadır.

Özet İngilizce :

In accordance with the Public Financial Management and Control Law numbered 5018, article 20/e, it is envisaged that allocations to public authorities should be used within the mentioned fiscal year. This study aims to test the associated implementation whether it increases or not. In line with this aim; a survey study was conducted to the public authorities and results were evaluated via SPSS. According to the findings, related regulation in the Public Financial Management and Control Law numbered 5018 increases the consumption tendency in the public bodies. Within this framework, it was tried to determine with the survey questions what can be done to rationalize the current implementation regarding the public expenses. To the findings, not to cancel the allocations in the mentioned fiscal year is the best way possible. Furthermore, It was tried to propose ideas within the whole findings.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :