Yıl 2016, Cilt: 6 Sayı : 14 Sayfalar 220 - 236 2016-12-01
COMPARISON THE FINANCIAL PERFORMANCES OF DEVELOPING COUNTRIES’ BANKING SECTORS WITH TOPSIS METHOD
GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN BANKACILIK SEKTÖR FİNANSAL PERFORMANSLARININ TOPSİS YÖNTEMİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI
Kemal EYÜBOĞLU
17 261

Banking sector is one of the most important leading sectors for each country. Desired level economic growth and development is engaged with an efficient banking sector. Efficient banking sector could lead to better allocation of resources, increasing economic growth by reduction of transaction costs. The purpose of the study is to evaluate and rank the financial performance of seven developing countries' banking sectors by using TOPSIS method cover the period 2009-2013. These countries sectors are examined and assessed in terms of ten financial ratios which found in Financial Soundness Indicators of IMF. Results showed that Turkey and S. Africa banking sectors are the most successful, Argentina’s is the least
Ekonomik büyümenin temeli etkin bir bankacılık sektörünün varlığına bağlıdır. Bankacılık sektörü her ülke için en önemli sektörlerin başında gelmektedir. Etkin bir bankacılık sektörü kaynakların daha verimli alanlarda kullanılmasına ve işlem maliyetlerinin azalmasına yol açacak böylece ekonomik büyümeye destek sağlayacaktır. Bu çalışmasının amacı 2009-2013 dönemi için TOPSİS yöntemi ile yedi gelişmekte olan ülke bankacılık sektörünün finansal performanslarının karşılaştırılmasıdır. Performans ölçümünde ise IMF Finansal Sağlamlık göstergeleri içerisinde yer alan on finansal rasyodan faydalanılmıştır. Elde edilen sonuçlar en başarılı bankacılık sektörüne sahip ülkelerin Türkiye ve G. Afrika olduğunu göstermiştir. En başarısız performansa sahip bankacılık sektörünün ise Arjantin’de olduğu tespit edilmiştir

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2016
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Aralık 2016


Makalenin Yazarları
Kemal EYÜBOĞLU