Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

N.e.ü. a.k.e.f. müzik eğitimi anabilim dali öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlari

Yazar kurumları :
N.E.Ü. A.K.E.F. Müzik Eğitimi 1
Görüntülenme :
824
DOI :
Özet Türkçe :

Araştırmada, N.E.Ü. Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları tespit edilerek incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini müzik öğretmenliği anabilim dallarının 1,2, 3 ve 4. sınıf öğrencileri örneklem grubunu ise N.E.Ü. Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı 1,2, 3 ve 4. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada kaynak taraması yapılmıştır. Verilerin elde edilmesinde "Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği" kullanılmış ve bu veriler "SPSS" programı ile değerlendirilerek, ulaşılan sonuçlar tablolar halinde sunulmuştur. Araştırmanın sonucunda N.E.Ü. Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının olumlu olduğu ( x = 4,16), cinsiyet, öğrenim görülen sınıf ve mezun olunan lise değişkenlerine göre ise tutumları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The study aimed at detecting and evaluating the attitudes of the students who studied at the department of Music Teacher Education of Ahmet Keleşoğlu Education Faculty of Necmettin Erbakan University. The population of the study was consisted of the first year students, second year students,third year students and fourth year students of the departments of Music Teacher Education. The sample of the study was consisted of the first year students, second year students,third year students andfourth year students who studied at the department of Music Teacher Education of Ahmet Keleşoğlu Education Faculty of Necmettin Erbakan University. In the study, literature review was made. “Attitude Scale Related to Teaching Profession” was used to collect data and these data were assessed with SPSS. The results obtained were presented in tables. As the result of the study, it was found out that the attitudes of the students who studied at the department of Music Teacher Education of AhmetKeleşoğlu Education Faculty of NecmettinErbakan University were positive ( x = 4.16) and that there was not statistically significant difference in the attitudes of the students in relation with gender, class and the type of the high school. 

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :