Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim matematik öğretmen adaylarinin matematik tarihi inanç ve tutumlari ile yaraticilik düzeyleri arasindaki ilişkinin incelenmesi

Yazar kurumları :
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi1
Görüntülenme :
884
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının matematik tarihi inanç ve tutumu ile yaratıcılıkları arasında ilişkinin olup olmadığını incelemektir. Araştırma ilişkisel tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu İlköğretim Matematik Öğretmenliği dördüncü sınıfında öğrenim gören 78 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri Matematik Tarihi İnanç ve Tutum Ölçeği ile Yaratıcılık Ölçeği ile toplanmıştır. Verilerin analizinde non- parametrik ve basit korelasyon analizlerinden yararlanılmıştır. Sonuçlar öğretmen yaratıcılık düzeylerinin orta ve üzerinde olduğunu, cinsiyetin matematik tarihi inanç düzeyleri üzerinde anlamlı etkisinin olduğunu göstermiştir. Ayrıca matematik tarihi inanç ve tutumları ile yaratıcılık arasında düşük düzeyde anlamlı ilişkiler bulunmuştur. 

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

This study aims to investigate the relationship between prospective teachers’ beliefs and attitudes towards history of mathematics and creativeness. The study was conducted through cross sectional survey design. The participants of the study were 78 prospective mathematics teachers’ in Eskisehir Osmangazi University. Data of the study were collected via Beliefs and Attitudes towards using the History of Mathematics Scale and Creativeness Scale. To analyze the data descriptive statistics, non-parametric analyses and simple correlations analysis were conducted. The results manifested that participants creativeness level was medium and above medium. The gender of participants made significant difference in their beliefs and attitude. The results also indicate that there was low-level relationship between history of maths and creativeness. 

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :