Yıl 2016, Cilt: 6 Sayı : 15 Sayfalar 488 - 503 2016-12-01
PHONETIC SYNCHRONY IN FILM TRANSLATION
FİLM ÇEVİRİSİNDE FONETİK EŞLEME
Sevtap Günay KÖPRÜLÜ
22 261

The translation of foreign movies not only reach to pretty much audience but it also effects linguistic, non- linguistic and technical details that emphasizes the importance and the difference of the translation. The requirement of expert translator makes the evaluation of film translation in the scientific field is inevitable. In this study, in relate to the film translations, the voice-lips mismatch, which is one of the main factors that effects the audience, is emphasized. This mismatch, in translation study field, is called “phonetic synchrony” and it’s assumed as a problem of translation and this phonetic synchrony not only affects dubbing process but also the quality of the translation and causes misunderstandings in many examples
Yabancı filmlerin çeviri yoluyla oldukça fazla kitleye ulaşması, izleyici üzerindeki etkileri, çevirisinde dikkat edilmesi gereken dilsel, dil dışı ve teknik ayrıntıların olduğu düşünüldüğünde, film çevirisinin önemi ve farkı açıkça görülmektedir. Bu alanda uzman çevirmen gereksinimi, film çevirisinin bilimsel alanda değerlendirilmesini kaçınılmaz kılmaktadır. Bu araştırmada, film çevirisi kapsamında, izleyicilerin dikkatini çeken başlıca etkenlerden olan ses-dudak uyumsuzluğu üzerinde durulmuştur. Çeviribilimsel çerçevede “fonetik eşleme” olarak adlandırılan bu uyumsuzluk çeviri sorunu olarak ele alınmış, fonetik eşlemenin önemi ve gerekliliği, fonetik eşleme sorununun kaynağı, eşlemenin çeviri ve seslendirme sürecini nasıl yönlendirdiği, film çevirisinin kalitesini nasıl etkilediği ve nasıl yanlış anlamalara neden olabildiği örneklerle ortaya konulmaya çalışılmıştır

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2016
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Aralık 2016


Makalenin Yazarları
Sevtap Günay KÖPRÜLÜ