Yıl 2015, Cilt: 5 Sayı : 11 Sayfalar 89 - 103 2015-12-01
ÖĞRENME AMAÇLI YAZMA AKTİVİTELERİNDEN MEKTUP YAZMANIN 7. SINIF IŞIK ÜNİTESİNDE ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA VE BİLİMSEL TUTUMLARINA ETKİSİ
İkramettin DAŞDEMİR,Ekrem CENGİZ,Mustafa UZOĞLU
25 261

Öz entrThe purpose of this study is to investigate the effect of letter writing, a writing to learn activity, on the student’s academic achievement and attitude in science and technology course. The research is a semi-experimental research with an experiment-control design and it was conducted with a teacher and 61 students in the 7th grade of an elementary school located in the east of Turkey. The students who made up the sampling were determined randomly as the control (A) and the experiment group (B). Experimental group students expressed their learning by a letter writing to the 6th grade students whereas students in the control group weren’t expressed their learning by writing task. Before the unit of the light were taught, the pre-test which is topic based was carried out and after the unit was finished, post test was carried out. Pre and post tests were prepared according to the subjects taught in the unit of the light. The results of the post-test which were carried out at the end of the subject and topicbased revealed that between the students of group A and B wasn’t significant difference statistically but there are differences between these classes according to effect size calculation. Group B, and A have small effects when they are compared to the class. On the other hand, the analysis of data obtained from the science and technology attitude scale revealed that there was not a statistically meaningful difference between the group A and BBu çalışmanın amacı, öğrenme amaçlı yazma aktivitelerinden mektup yazmanın 7. sınıf öğrencilerinin Fen Bilimleri dersinde akademik başarısına ve bilimsel tutumlarına olan etkisini araştırmaktır. Araştırma yarı deneysel bir araştırma olup, Türkiye’nin doğusunda yer alan bir ilköğretim okulundan 61 yedinci sınıf öğrencisi ve bir öğretmen ile gerçekleştirilmiştir. Örneklemi oluşturan öğrenciler, tesadüfî olarak kontrol (A) ve deney (B) grubunu oluşturacak şekilde belirlenmiştir. Deney grubuna (B) ışık ünitesinde yer alan konular yapılandırmacı öğretim yaklaşımıyla işlenmiş ve onların 6. sınıf öğrencilerine ışık ünitesini anlatan mektup yazma aktivitesini gerçekleştirmeleri sağlanmıştır. Kontrol grubunda ise konular yine yapılandırmacı öğretim yaklaşımıyla işlenmiştir. Uygulamaya başlamadan önce tüm öğrencilere fen bilimleri akademik başarı ve bilimsel tutum testleri ön test, uygulama gerçekleştirildikten sonra da aynı testler son test olarak uygulanmıştır. Grupların ön ve son test puanlarının t-testi analiz sonuçları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur. Ancak son testin etki boyutu analiz sonucu deney grubu lehine küçük etki boyutunda olduğunu göstermiştir. Diğer yandan tutum testinin analiz sonuçları gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olmadığını ortaya koymuştur

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2015
Bölüm Makale
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Aralık 2015


Makalenin Yazarları
İkramettin DAŞDEMİR
Ekrem CENGİZ
Mustafa UZOĞLU