Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ortaöğretim öğrencilerinin biyoloji ve çevreye yönelik tutumlarinin karşilaştirilmasi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Balıkesir Üniversitesi 1
Görüntülenme :
730
DOI :
Özet Türkçe :

Yirminci yüzyıl bilim ve teknolojide büyük buluş ve gelişmelerin yaşandığı, sanayileşme, kentleşme ve ekonomik atılımların çığ gibi büyüdüğü bir dönem olmakla birlikte, belki de insanın çevre üzerindeki tahribatı ve çevre problemlerindeki artış açısından da bir milat olacaktır. Bu dönemin sonlarına doğru insanın çevre konusundaki rolü anlaşılmış ve karşılaşılan çevre sorunlarının önlenebilmesi için bilinçli, duyarlı ve çözüm üreterek çaba sarf edebilen bireylerin yetiştirilebilmesinde etkili bir çevre eğitiminin öneminin farkına varılmıştır. Bu çalışmada, biyolojinin insan ve çevreye aynı çerçeveden bakabilen nadir disiplinlerden biri olmasından yola çıkılarak ortaöğretim öğrencilerinin biyoloji ve çevreye yönelik tutumları arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Öğrencilerin sahip oldukları tutumlarının belirlenmesi ile çevreyi analiz etmeleri, doğanın bütünlüğünü algılamaları ve Biyoloji dersi ile çevreye yönelik tutumlarına ilişkin bir farkındalık yaratması beklentisi açısından bu çalışma önemli görülmektedir. Çalışma Balıkesir ilindeki çeşitli ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören toplam 100 öğrenci ile yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak Biyolojiye Yönelik Tutum Ölçeği (BYTÖ) ile Çevreye Yönelik Tutum Ölçeği (ÇYTÖ) kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama araçları ile elde edilen veriler SPSS 17.00 paket programına girilmiş ve öğrencilerin BYTÖ’ den elde ettikleri puanlar ile ÇYTÖ’ den elde ettikleri puanlar arasındaki ilişkiyi belirlemek için korelasyon analizi yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre öğrencilerin biyoloji ve çevreye yönelik tutumlarının istatistiksel olarak ilişkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Özet İngilizce :

20th century was likely to be a milestone in terms of the increasement of human destruction on the environment and the environmental problems along with being a period which technological and scientific breakthroughs raised, industrial, urban and economical enterprises overgrew. Towards the end of this period, human’s effect on the environment and the importance of effective environmental education in order to educate individuals who are conscious, sensitive and able to make an effort by generating a solution is understood. This study aimed to determine the relationship between secondary school students’ attitudes towards biology and the environment since biology is a unique discipline which can look humans and the environment through a single framework. This study can be seen important because it creates awareness with regard to students’ attitudes towards biology and the environment, their perceptions about the integrity of the nature and their ability to analyze the environment by determining their attitudes. This study was carried out with 100 students who were enrolled in various secondary schools in Balıkesir district. Attitudes towards Biology (ATB) and Environmental Attitudes (EA) scales were used as data collection tools. Gathered data were processed through SPSS 17.00 package program and correlation analysis was utilized in order to determine the relationship between students’ attitudes towards biology and the environment. Analyze results showed that students’ attitudes towards biology and the environment are statistically correlated. 

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :