Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Okul öncesi öğretmenlerinin “çocuk” kavramina ilişkin sahip olduklari zihinsel imgeler

Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi1, Yıldız Teknik Üniversitesi2
Görüntülenme :
845
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı okul öncesi öğretmenlerinin çocuk kavramına ilişkin sahip oldukları zihinsel imgelerini (metaforları) metafor tekniğini kullanarak okulöncesi öğretmenlerin çocuklarla ilgili algılarını tespit etmektir. Çalışma grubunu 2012-2013 eğitim öğretim yılında Konya ili Meram, Karatay ve Selçuklu ilçelerinde anaokulu ve
anasınıflarında görev yapan 100 (n=100) okul öncesi öğretmenleri oluşturmaktadır. Nitel olarak gerçekleştirilen bu araştırma “olgubilim” modeline göre yapılmıştır. Elde edilen verilerin analizi yapılarak okul öncesi öğretmenlerin “çocuk” kavramına ilişkin algıları 10 adet farklı kavramsal kategoride oluşmuştur. Okul öncesi öğretmenlerinin çocuk kavramına ilişkin oluşturdukları metaforları kavramsal kategorilere ayrıldığında en çok metafor bulunan kategorinin “şekillendirilebilen bir hammadde olarak çocuk” olduğunu görülmektedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The aim of this study is find out, with the metaphor technique, the impressions and images of preschool teachers about “child”. The study group consists of 100 preschool teachers who work in Meram, Karatay and Selçuklu sections of Konya during 2012-2013 academic year. The data obtained were analyzed in accord with
the qualitative research model “phenomenology”. Thus, the data analyzed made up 10 categories reflecting the images of the teachers regarding “child”. The most commonly used metaphor is “the child as raw material to be shaped”.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :