Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 3 , Sayı 6

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Materyalist değer eğiliminin gelişiminde tüketici sosyalizasyonunun rolü

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi1
Görüntülenme :
663
DOI :
Özet Türkçe :

Çağımızın hastalığı olan materyalizm, ihtiyacı olmadığı halde aşırı satın alma isteği ya da lüks tüketim mallarını elde etme arzusu ile kendini göstermekte ve maddi mallara aşırı düşkünlükle eşdeğer görülmektedir. Bireyler tüketici olarak satın alma davranış normlarını ve beraberinde materyalizmi; çocukluktan itibaren ebeveynlerini, yaşıtlarını ve rol modeli olarak görev yapan diğer referans gruplarını gözlemleyerek öğrenmektedir. Dolayısıyla materyalizm; sosyal eğilimli aile etkileşimiyle, tüketim hakkında yaşıtlarla sık iletişim kurmakla, televizyona uzun süre maruz kalmakla ve televizyon reklamlarını seyretmekle pozitif ilişkili görülmektedir. Ayrıca materyalist eğilimlerin gelişiminde sosyal sınıfı ve kültürü içeren sosyal faktörler ve bireysel farklılıklar (yaş, cinsiyet) da rol oynamaktadır. Bu makalede bireylerin tüketici sosyalizasyonu sürecinde ortaya çıkan materyalist değerlerin nasıl geliştiği ve materyalizmin tüketici davranışlarına olumsuz etkileri, bu konuda yapılmış çalışmalardan yola çıkarak incelenmiştir.

Özet İngilizce :

Materialism is a disease of our age which manifests itself in needless purchases and desire for luxury products. Generally, one might say that materialism shows itself as a great fondness for material possessions. Along with materialistic consumer habits, individuals learn materialistic thought patterns as they observe their peers, parents and other role models in the contemporary society. Consequently, level of materialism is positively related with greater social interactions such as frequent interction with peers and with exposure to television for an extended period of time. In addition, social class, culture, age and gender differences also appear to play a role in development of the materialistic tendencies. This study investigated how growth in materialistic values emerge through consumer socialization process and how materialism negatively affects consumer behaviours by comparing different studies on this subject.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :