Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 3 , Sayı 6

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Değerler eğitimi açısından türk halk müziği ve halk ozanları: neşet ertaş, âşık mahsuni şerif, âşık veysel ve özay gönlüm bağlamında bir inceleme

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Fırat Üniversitesi1
Görüntülenme :
746
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın genel amacı; Türk Halk Müziğini ve halk ozanlarını değerler eğitimi açısından incelemektir. Araştırma kültür analizi desenindedir. Halk ozanlarımızdan Neşet Ertaş, Aşık Mahzuni Şerif, Aşık Veysel ve Özay Gönlüm’ün seçilen toplam 17 eseri içerdikleri değerler bakımından incelenmiş ve bu bağlamda halk müziğinin ve halk ozanlarının değerler eğitiminde kullanılabilirliği tartışılmıştır. İncelenen eserlerin adalet, saygı, sevgi, dürüstlük, doğruluk, sosyal içerme, hoşgörü, mertlik, hümanizm, bilime değer verme ve birlik-beraberlik gibi değerleri etkileyici şekilde vurguladığı görülmüştür. Çalışmada, halk müziğinin değerler eğitiminde kullanılabileceği ve bu konuda daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğu sonucuna varılmıştır.

Özet İngilizce :

The main aim of this study is to examine Turkish folk music and folk poets in terms of values education. Research design of the study is culture analysis. A total of 17 selected folk songs of Neşet Ertaş, Aşık Mahzuni Şerif, Aşık Veysel and Özay Gönlüm were examined in terms of values and in this context the availability of folk music and folk poets for values education was discussed. The study showed that folk songs emphasize values as justice, respect, affection, honesty, integrity, social inclusion, tolerance, humanism, valuing science and unity-togetherness. Consequently, folk music can be used for values education and more research is needed on this issue.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :