Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Gelecek Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The neuro-building blocks of learning: improving school readiness and overcoming learning difficulties

Yazarlar :
Yazar kurumları :
University of Durham1
Görüntülenme :
506
DOI :
Özet Türkçe :

Every child should be given the benefit of a well designed early childhood education as this prepare them for the formal education they will receive in the following ten to fifteen years. The latest researches of how children learn and how the brain functions are fundamentally changing the educational paradigm and with it the approach to teaching pre-school children. This discusses new insights into the neuro-sensory and motor development of children and its implications for child development, school readiness and effective approaches to minimise the effects of learning difficulties. In order for the brain to cope with the demands of formal education, it needs to be exposed to and learn to deal with a rich variety of sensory and motor experiences, both at home and in early childhood education facilities. The sedentary indoor lifestyle dominated by screen time as experienced by many children today will not provide sufficient brain activation, whilst exposure to storytelling and music, and most notable outdoor play, will provide the growing child and the developing brain with a much more challenging and rewarding sensory and motor experience. Early childhood education plays a key role in facilitating healthy neurological development in pre-school children, which will filter through to increased attainment at primary and secondary school level. This article provides recommendations for effective ECD policies for Turkey, based on increased sensory, motor and outdoor play activities. 

Özet İngilizce :

Çocuklar 10-15 yıl boyunca devam eden örgün eğitim sürecine girmeden önce, onları bu sürece hazırlayan iyi tasarlanmış bir okul öncesi eğitimi almalıdır. Çocukların nasıl öğrendiklerine ve beyin fonksiyonlarının nasıl olduğuna yönelik yapılan son araştırmalar, öncelikli olarak eğitim koşullarını ve bu doğrultuda okul öncesi dönemde çocuklara verilen öğretim modellerini değiştirmektedir. Bu araştırmada da çocukların nöro-duyusal ve motor gelişimlerine, ayrıca çocuk gelişimine dahil olan okula hazır olma ve öğrenme güçlüklerinin etkilerini en aza indirgemek için etkili yaklaşımlara yönelik yeni bakış açıları sunulmaktadır. Örgün eğitimin gereklilikleri ile başa çıkabilmek için beyin, hem evde hem de erken çocukluk dönemindeki eğitimde, farklılık gösteren duyusal ve motor beceriler ile başa çıkabilmeyi öğrenmeli ve bu uyaranlara maruz bırakılmalıdır. Günümüzde pek çok çocuk kapalı alanda bilgisayar, televizyon vb. nedenlerden dolayı hareketsiz bir yaşam tarzına sahiptir ve bu durum onların beyinlerinin yeterli derecede aktif olmasını engellemektedir. Diğer yandan hikâye ya da müzik dinlemek ve dışarıda oyun oynamak çocuğun gelişmesine katkı sağlamakla birlikte duyusal ve motor becerilerin gelişimini de hızlandırmaktadır. Okul öncesi eğitimin çocukların nörolojik gelişimlerinde oldukça önemli bir rolü vardır. Bu makale duyusal, motor ve dışarıda yapılan oyun etkinlikleri üzerine yoğunlaşmakla birlikte Türkiye'deki Okul Öncesi Eğitim politikaları için öneriler de sunmaktadır. 

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :