Cilt: 8 Sayı : 1
Uluslararası Konteyner Hatları Kapsamında İnsan Sermayesinin İncelenmesi: Bir İçerik Analizi
Investigating the Human Capital within the Scope of Global Container Lines: A Content Analysis
Ramazan Özkan YILDIZ,İlke Sezin AYAZ,Esra BARAN

18 129

Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Abeysekera, I. and Guthrie, J. (2005). An empirical investigation of annual reporting trends of intellectual capital in Sri Lanka. Critical Perspectives in Accounting, 16(3), 151-63. http://dx.doi.org/10.1016/S1045-2354(03)00059-5.
Ramazan Özkan YILDIZ,İlke Sezin AYAZ,Esra BARAN