Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama (ETKU)

Yıl 2011 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Use of mobile technologies to support students with hearing impairment: a case from turkey

Yazar kurumları :
Anadolu University, Faculty of Education, Department of Computer Education and Instructional Technology1, Anadolu University, Faculty of Education, Department of Special Education2
Görüntülenme :
441
DOI :
Özet Türkçe :

The students with hearing impairment are disadvantageous compared to the other students because of their disabilities in oral and verbal communication. With the help of the developing technology, this disadvantageous circumstance that they encounter can be balanced by organizing interactive learning environments appropriate to the hearing impaired students’ needs, and this situation may help them to gain new learning experience. In this study, it is aimed to determine how the students with hearing impairment use the mobile technologies in their learning activities, daily lives and the communications between each other and the instructor. The study was designed as an action research and conducted with 12 students with hearing impairment who took the course named Fundamentals of Information Technology-I offered by Anadolu University School for the Handicapped in Fall 2007-2008. The course was aided with Personal Digital Assistants (PDAs) for 16 weeks within the scope of the research. On certain days of the week students completed online activities on the blog of the course, accessed course materials on the website, and once a week, attended four-hour face to face instruction. The study was funded by The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK; ID: 107K022). The current paper presents the findings of the aforementioned project with regard to the use of PDA by the students with hearing impairment.

Özet İngilizce :

İşitme engelli öğrenciler, sözlü ve yazılı iletişimdeki yetersizliklerinden dolayı diğer öğrencilere göre dezavantajlı durumdadır. Gelişen teknolojinin sağladığı olanakların da yardımıyla işitme engelli öğrencilere uygun, etkileşimli öğrenme ortamları düzenlenerek onların bu dezavantajlı durumları dengelenebilir ve yeni öğrenme deneyimleri kazanmalarına yardımcı olunabilir. Bu araştırmada; işitme engelli öğrencilerin öğretim etkinliklerinde, birbirleriyle ve öğretim elemanıyla iletişimlerinde ve günlük yaşantılarında mobil teknolojileri nasıl kullandıklarının ortaya koyulması amaçlanmaktadır. Araştırma, eylem araştırması olarak desenlenmiş ve uygulaması 2007-2008 öğretim yılı güz döneminde Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Yüksekokulu Uygulamalı Güzel Sanatlar Bölümü Grafik Sanatları Anasanat Dalı bünyesinde okutulan “BİL151 Temel Bilgi Teknolojileri-I” dersine devam eden 12 işitme engelli öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamındaki BİL151 Temel Bilgi Teknolojileri dersi, 16 hafta süresince PDA destekli olarak yürütülmüştür. Öğrenciler haftanın belirli günlerinde dersin blogunda verilen çevrimiçi etkinlikleri yerine getirmişler, dersin Web sitesindeki materyallere erişmişler; haftanın bir günü ise dört saat yüz yüze ders etkinliklerine katılmışlardır. Araştırma Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenmiştir (Proje No: 107K022). Bu makale söz konusu projenin işitme engelli öğrencilerin PDA kullanım durumlarını ortaya koyan bulgularını sunmaktadır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :