Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 2 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmen adaylarının öğretim materyallerinden yararlanmaya dönük özyeterlilik algıları

Yazarlar :
Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
787
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının öğretim materyallerinden yararlanmaya dönük öz-yeterlilik algılarını belirlemektir. Bu araştırma, tarama modelinde yürütülen betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın çalışma grubunu; 637 eğitim fakültesi öğrencisi oluşturmaktadır. Verileri "Öğretim Materyallerinden Yararlanma Öz-Yeterlilik Ölçeği" kullanılarak toplanmıştır (α=0,907). Verilerin analizinde tek yönlü varyans analizi, LSD ve t testleri kullanılmış (p<0,05) ve şu sonuçlara ulaşılmıştır: Öğretmen adaylarının öğretim materyallerinden yararlanmaya dönük öz yeterlilik algıları "yüksek" düzeydedir. Bölümlere göre öğretmen adaylarının öz yeterlilik algıları hem toplam puan, hem de faktörler açısından anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır. Cinsiyetleri bakımından öğretmen adaylarının öğretim materyallerinden yararlanma düzeylerine ilişkin öz yeterlilik algıları yalnızca "Tasarım" faktöründe farklılaşmaktadır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The purpose of this study was to examine candidate teachers' perceptions of self-sufficiency on teaching material utilization. The study was a descriptive survey. Study group is composed of 637 education faculty students. Data were collected with a scale called "Self-Efficacy Scale of Teaching Material Utilization" (α=0,907). Data analysis involved analysis of variance and LSD's and t-test (p<0,05). Results: Teacher candidates' self-sufficiency perceptions of teaching materials utilization levels are "high". Teacher candidates' self-sufficiency perceptions of teaching materials utilization levels are significantly different according to departments but significantly different according to genders for only "design".

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :