Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 2 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim öğretmenlerinin bilgisayar ve internet kullanımına yönelik tutumlarının incelenmesi: artvin ili örneği

Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
757
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, ilköğretim öğretmenlerinin bilgisayar ve internet kullanımına yönelik tutumlarını incelemektir. Betimsel bir niteliğe sahip olan bu çalışmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Bu amaçla Artvin ilinde görev yapan 122 öğretmene, bir grup demografik soru ile Bilgisayar ve İnternet Tutum Ölçekleri uygulanmıştır. Sonuç olarak öğretmenlerin bilgisayar ve internet kullanımına yönelik genel tutumlarının yüksek düzeyde olduğu belirlenmiştir. Öğretmenlerin bilgisayar ve internet kullanımına yönelik tutumlarında, cinsiyet değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık görülmemesine rağmen yaş, hizmet yılı ve branş değişkenlerine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olduğu tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to investigate elementary teachers' attitudes towards computer and internet use. Screening of a descriptive nature, relational survey method used in this study. A group of demographic questions, computer and internet attitude scale were administered to 122 teachers who served in the province of Artvin in Turkey. As a result, the general attitudes of teachers towards using computer and the internet were found at high levels. Teachers' attitudes towards using computer and Internet is not statistically differ according to the gender despite the age, years of service and profession variables are statistically significant differences were found.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :