Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 1 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının bilgisayar kaygı düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
517
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının bilgisayar kaygı düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Tekil ve ilişkisel tarama modeliyle desenlenen araştırmada 2009-2010 öğretim yılı bahar döneminde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği dördüncü sınıfta öğrenim gören 103 öğretmen adayı çalışma evrenini oluşturmuştur. Araştırmanın sonuçları, ilköğretim matematik öğretmen adaylarının bilgisayar kaygılarının cinsiyetlerine, günlük bilgisayar kullanma sürelerine, bilgisayarı genel kullanma amacına ve mantıksal düşünme beceri düzeylerine göre anlamlı farklılaşma göstermediğini, bilgisayar sahibi olma durumlarının ise anlamlı ölçüde bir bilgisayar kaygısı farklılaşması yarattığını ortaya koymuştur. Araştırmadan elde edilen sonuçlar, ilgili alanyazına dayalı olarak tartışılmış, bu doğrultuda uygulamaya ve gelecek araştırmalara yönelik öneriler sunulmuştur. Keywords Computer

Özet İngilizce :

The main purpose of this study is to examine computer anxiety levels of mathematics teacher candidates with respect to a series of variables. A survey model has been used and research-data has been collected from a study group of 103 mathematics teacher candidates attending Eskisehir Osmangazi University Faculty of Education, in 2009-2010 spring term. The results of the study show there was a significant difference in mathematics teacher candidates' computer anxiety according to computer ownership variable. However, computer anxiety scores related to the scale showed no significant difference with respect to "gender", "time spent on computer use", "major aim of computer use" and "logical thinking ability level" variables. The results of the study was discussed based upon the literature and in this direction, some suggestions were made for future research and practice.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :