Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Fen ve teknoloji dersi isı-sıcaklık konusunda hazırlanan simülasyon tabanlı bir yazılımın ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin akademik başarılarına ve kalıcılığa etkisi

Yazar kurumları :
Kadirli Anadolu Öğretmen Lisesi1, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi2
Görüntülenme :
678
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, Fen ve Teknoloji dersi ısı-sıcaklık konusunda hazırlanan simülasyon tabanlı bir yazılımın İlköğretim 5.sınıf öğrencilerin akademik başarılarına ve kalıcılığa etkisi araştırılmıştır.
Çalışma 2005-2006 öğretim yılında Osmaniye Merkez Münire Hanım İlköğretim Okulu’ndaki 5. sınıf öğrencileri ile yürütülmüştür. Araştırmaya katılan 72 öğrenciden 35 öğrenci deney 35 öğrenci de control grubuna katılmıştır. Deney grubuna araştırmacılar tarafından geliştirilen oluşturmacı yaklaşıma dayalı simülasyon temelli yazılım doğrultusunda öğretim yaptırılırken, Kontrol grubuna aynı içerik mevcut klasik yöntem ile uygulanmıştır.
Araştırmacılar tarafından geliştirilen 26 soruluk akademik başarı testi, öntest, sontest ve kalıcılık testi olarak gruplara uygulanmış ve veriler toplanmıştır. Yapılan analiz sonucunda deney ve kontrol grupları arasında öğrencilerin akademik başarıları ve öğrenilen bilgilerin kalıcılığı açısından deney grubu lehine anlamlı bir fark bulunmuştur.

Özet İngilizce :

In this study, the effect of a simulation based software developed to teach heat-temperature subject in science and technology lesson on the academic achievement and retention of fifth-grade primary school students was investigated.
The studuy was conducted at Osmaniye Merkez Münire Hanım primary school in 2005-2006 academic year with fifth-grade students. A total of 72 students were participated in study. Of the 72 participants, 35 participants were in experiment group and 35 in the control group. While experiment group students were teached witth simulation based software developed by reserchers based on constructivist approach, the control group students were exposed to the conventional teaching method on the same content used for experimental groups.
The same achivement test developed by researchers with 26 multiple-choice questions was applied as pretest, posttest and retention test and data were collected. Results of analysis showed that there was a significant difference between stutents posttest and retention test in favor of experiment group.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :