Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 2 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Fen bilgisi öğretmen adaylarının bilgi okur-yazarlığı becerileri ile internet kullanımına yönelik tutumları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
681
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın temel amacı; fen bilgisi öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı becerileri ile internet kullanımına yönelik tutumları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesidir. Araştırma Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ġlköğretim fen bilgisi öğretmenliği programında öğrenim gören 62 bayan ve 52 erkek olmak üzere toplam 114 öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veriler Polat (2005) tarafından geliştirilen "Bilgi okuryazarlığı beceri" ve Tavşancıl ve Keser (2000) tarafından geliştirilen "Ġnternet kullanıma yönelik tutum ölçeği" ile toplanılmıştır. Çalışma sonunda; ilköğretim fen bilgisi öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı ile internet kullanımına yönelik tutumları arasında pozitif bir ilişkinin olduğu ve bilgi okuryazarlığı becerileri ile internet kullanımı yönelik tutumlarının yüksek seviyede olduğu tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

The main purpose of this study is to evaluation the relation between science teacher candidates' attitudes toward use of internet and information literacy skills. This study was conducted at education faculty of Siirt University with 114 science teacher candidates. 62 of them are female and 52 of them are male. Research data was collected with "information literacy skills scale" which has been developed by Polat (2005) and "Attitudes towards use of internet scale" which has been developed by TavĢancıl and Keser (2000). The result of the study has showed that there is positive correlation between science teacher candidates' information literacy skills and attitudes towards use of internet. Science teacher candidates are high information literacy skills and attitudes towards use of internet.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :