Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 1 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çevirimiçi tartışmaların değerlendirilmesi için ölçütlerin belirlenmesi

Yazar kurumları :
Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
506
DOI :
Özet Türkçe :

Çevrimiçi ortamlarda, iletişim süreçlerinin doğrudan öğretme-öğrenme sürecinin etkinliğini etkilediği açıktır. Çevrimiçi tartışmaların değerlendirilmesi hem öğrenciler hem de eğitmenler için önemlidir. Bu nedenle, bu çalışma eğitmenler tarafından kullanılacak kuralları ve süreçleri ortaya çıkarmak ve uygulayıcılara öneriler sağlamak amacıyla yapılmıştır. Alanyazın incelendiğinde, bir çevrimiçi tartışmanın “katılım” ve “anlamlı katkı” açısından en az iki önüyle değerlendirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Ayrıca, sanal eğitmenler iki noktaya dikkat etmelidir: (1) çevrimiçi eğitmen açık bir şekilde çevrimiçi tartışma oturumları için değerlendirme kuralları tanımlamalıdır. Bu kurallar süreç başlamadan önce çevrimiçi öğrenenler ile paylaşılmalıdır. (2) çevrimiçi tartışmaların en iyi değerlendirildiği tek bir yöntemi olmadığından dolayı, bu süreçte sosyal, bilişsel ve öğretim durumlarının önemli olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle, sanal eğitmen, birden çok ölçütü olan özellikle dereceleme ölçekleri şeklinde değerlendirme araçlarını kullanabilirler.

Özet İngilizce :

It is obvious that communication processes directly influences the effectiveness of teaching-learning processes in online environments. Evaluation of online discussions is important for both educators and students. Due to this reason, this study is conducted to reveal the criteria and processes that will be used by educators and provide suggestions. Based on the literature, it is found that online discussion should be evaluated at least two points of view; participation and meaningful contribution. Besides, educators should be careful about two things: (1) virtual instructor should define evaluation criteria for online discussion sessions. These criteria should be shared with students prior to discussion sessions. (2) Since there is no single way to evaluate online discussions, social, cognitive and instructional aspects of the process should be noted. Owing to this fact, virtual instructors should use rubrics based on several criteria for evaluation.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :