Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 2 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bilgisayar destekli zihin haritalama tekniğinin ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji dersindeki akademik başarılarına ve tutumlarına etkisi

Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
752
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada bilginin organizasyonunu sağlamada etkili bir teknik olan zihin haritalarının bilgisayar destekli olarak uygulanmasının ilköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin akademik başarılarına, fene ve bilgisayara yönelik tutumlarına olan etkisi araştırılmıştır. Çalışma İzmir‟in Gaziemir ilçesinde Sarnıç İlköğretim Okulu‟nda 62 beşinci sınıf öğrencisi ile yürütülmüştür. Deney grubunda bilgisayar destekli zihin haritalama tekniği 13 hafta uygulanmış, kontrol grubunda ise öğretmen kılavuz kitabındaki etkinliklere bağlı kalınmıştır. Elde edilen bulgulara göre bilgisayar destekli zihin haritalama tekniği öğrencilerin akademik başarıları arasında anlamlı bir farklılık yaratırken, fene ve bilgisayara yönelik tutumlarında herhangi bir farklılık gözlenmemiştir.

Özet İngilizce :

This research investigates the effect of computer based mind mapping technique on fifth grade students‟ academic success, attitudes towards science and computers. The study was conducted during fall and spring terms of 2007-2008 academic year in Sarnıç Primary School in Gaziemir Province in İzmir, Turkey with 62 fifth grade students. In the trial group computer based mind mapping technique was used for 13 weeks whereas the lessons in control group were conducted according to the exercises in the lesson plans in teachers‟ handbook. According to the results, computer based mind mapping technique brought about a significant difference in the academic achievements in favor of the trial group; whereas it did not have a significant effect on their attitudes towards science and computers.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :