Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 2 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bilgi toplumunda bilgi, internet ve bilgisayar okuryazarlığı: öğretmen adaylarının görüşleri

Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
563
DOI :
Özet Türkçe :

Bilgi toplumunda, bilginin yapılandırılmasında teknolojinin yeri ve önemi büyüktür. Bu bağlamda eğitim alanında özellikle bilginin yapılandırılması sürecinde öğretim teknolojileri bilgi, bilgisayar ve internet okuryazarlığına katkısı ile önemlidir. Bu araştırma, bilgi toplumunda yer alan öğretmen adaylarının Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı dersi ve teknoloji kullanımının bilgi, bilgisayar ve internet okuryazarlığına katkısına ait gürüşlerinin değerlendirilmesini temel almaktadır. Araştırmaya, kasıtlı örnekleme yöntemi ile Sınıf Öğretmenliği bölümü Öğretim Teknolojileri ve Materyal dersini alan öğretmen adayları gönüllü olarak katılmıştır. Araştırmada, nitel araştırma deseni kullanılmış ve kişisel görüş raporlari ile öğretmen adaylarının bilgi, bilgisayar ve internet okuryazarlığına ilişkin görüşleri elde edilmiştir. Elde edilen nitel veriler içerik analizi kullanılarak yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda, öğretmen adaylarının bilginin yapılandırılmasında teknoloji ve dersin katkısı olduğunu vurgulamışlar, aynı zamanda araştırma sonucuna göre öğretmen adaylarının bilgi, bilgisayar ve internet okuryazarlığı hakkında farkındalığa sahip oldukları ortaya çıkmıştır

Özet İngilizce :

In the information society, the importance of structuring the information information technology has great importance. In this context, training in the field of educational technologies, especially information in the process of knowledge construction, with the contribution of computer and internet literacy is important. This research aims to evaluate the contribution of information, computer and internet literacy in the use of technology based on the teacher candidates' perspectives in Instructional Technology and Material Development course. For this study, the intentional sampling method was used and the participants were voluntarily participated from Instructional Technology and Material course. In this research, qualitative research design was used and the personal opinions of prospective teachers with information, reports, and opinions were obtained on the computer and internet literacy. The resulting qualitative data were interpreted using content analysis. As a result, prospective teachers emphasized the contribution of the technology and the course in structuring the information technology, at the same time, according to the results of research emerged that teacher candidates had the awareness of information, computer and Internet literacy.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :