Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim Bilimleri ve Uygulama

Yıl 2008 , Cilt 7 , Sayı 13

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Okula ilişkin tutum ölçeği

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi1
Görüntülenme :
497
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada, öğrencilerin üniversitelerine ilişkin genel tutumlarının belirlenmesinde kullanılabilecek bir ölçme aracı geliştirilmiştir. Ölçeğin ön deneme formu olarak hazırlanan 38 madde, 300 öğrenciye uygulanmış ve elde edilen verilere faktör analizi yapılmıştır. Faktör analizi sonucunda, 33 maddeden oluşan ve toplam varyansın % 48’ini açıklayan üç faktör elde edilmiştir. Elde edilen 33 maddelik ölçeğin iç tutarlılık katsayısı (Cronbach Alfa) .94 olarak hesaplanmıştır. Alt boyutlar için elde edilen iç tutarlılık katsayıları sırası ile .85, .84, .85’tir. Madde yazım sürecinde izlenen yol (yazılan kompozisyonlar içinden maddeler seçilmesi, yazılan maddelerin uzman görüşüne sunulması gibi..) kapsam geçerliğinin sağlanmasında önemli bir etken olmuştur. Bunun yanında, %27'lik alt-üst grup ortalamaları farkına dayalı madde analizi sonuçları yapı geçerliğinin kanıtı olarak sunulmuştur. Okula ilişkin tutum ölçeği olarak adlandırılan ölçeğin eğitim alanında kullanılabilecek, güvenilir ve geçerli bir araç olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar kelimeler :

,

Özet İngilizce :

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :