Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim Bilimleri ve Uygulama

Yıl 2008 , Cilt 7 , Sayı 13

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğrencilerin cebir öğrenme alanında sahip oldukları bazı hata ve kavram yanılgıları

Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi1
Görüntülenme :
677
DOI :
Özet Türkçe :

Cebir, matematik öğretiminde önemli bir yer kaplamasının yanı sıra diğer derslerde de kullanılmakta olan önemli bir alandır. Yapılan çalışmalarda, öğrencilerin bazı alanlarda sahip oldukları kavram yanılgılarının cebir öğrenimlerinde zorluk çekmeklerine neden olduğu belirtilmektedir. Bu çalışmalar incelendiğinde öğrencilerin cebirle ilgili olan harflerin anlamlarında, notasyonların kullanımlarında, işlem kurallarını uygulamada ve genelleştirme yapmada sıkıntılarının olduğu görülecektir. Bu araştırmada, ilköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin cebirin bu dört alanına yönelik yapabilecekleri hata ve yanlış anlamalar ile bu hata ve yanlış anlamaların olası nedenleri belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmada özel durum metodolojisi kullanılmış olup, örneklem farklı üç okuldaki 162 öğrenciden oluşmaktadır. Çalışmada ilköğretim matematik programındaki konu ile ilgili hedef ve davranışlar göz önüne alınarak ve literatürdeki kaynaklardan yararlanılarak bir test geliştirilmiştir. Hazırlanan test iki matematik öğretmenin değerlendirmesinden geçirilerek, testin geçerlilik ve güvenilirliği arttırılmaya çalışılmıştır. Test uygulandıktan sonra, öğrencilerin her soruya vermiş olduğu yanıtlar 3 üzerinden puanlandırılmıştır. 1 ve 2 olarak puanlanan soruların yanıtları tekrar detaylı olarak incelenmiş, tespit edilen hatalar ve kavram yanılgılar irdelenerek yüzde değerleri verilmiş, hata ve kavram yanılgılarının olası nedenleri belirtilmiştir. İlköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin bu sorulara verdiği tüm yanıtlar paralel olarak incelenmiş ve öğrencilerin harflerin anlamı, öğrencilerin notasyonların kullanımı, işlem kuralarıyla, genelleştirme ile ilgili yapmış oldukları hatalar ve kavram yanılgıları belirlenmiştir. Sonuç olarak, öğrencilerin cebirin belirtilen alanlar ile ilgili zayıf anlamalarının olduğu ve cebir ile ilgili soruların çözümlerinde yetersiz oldukları görülmektedir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda, cebir öğretimindeki eksiklikleri gidermek amacıyla; öğretmenlere öğrenme ortamlarında yapabilecekleri konusunda öneriler sunulurken, program geliştirme uzmanları için de programdaki cebir konularının güncellenmesine yönelik önerilere yer verilmektedir.

Anahtar kelimeler :

,

Özet İngilizce :

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :