Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim Bilimleri ve Uygulama

Yıl 2008 , Cilt 7 , Sayı 13

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Lise öğretmenlerinin örgütsel adalet algıları

Yazar kurumları :
İnönü Üniversitesi1
Görüntülenme :
562
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın temel amacı, liselerde çalışan öğretmenlerin iş ortamlarını ne düzeyde adil olarak algıladıklarını, onların görüşlerine dayalı olarak belirlemektir. Öğretmenlerin örgütsel adalet algılarının, cinsiyet, branş, kıdem, görev yapılan okul türü, okuldaki öğretmen sayısı değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek ise araştırmanın alt amaçlarıdır. Araştırmada, veri toplamak amacıyla Donovan, Drasgow ve Munson (1998) tarafından geliştirilen ve Wasti (2002) tarafından Türk kültürü için geçerlik-güvenirlik çalışması yapılan, 18 sorudan oluşan “Örgütsel Adalet” ölçeği kullanılmıştır. Araştırmaya toplam 218 lise öğretmeni (K=81, E=137) katılmıştır. Elde edilen veriler istatistiksel yöntemlerle analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular öğretmenlerin örgütsel adalete ilişkin görüşlerinin, cinsiyet ve branş değişkenlerine göre anlamlı biçimde farklılaşmadığı; kıdem, görev yapılan okulun türü ve okuldaki öğretmen sayısı değişkenlerine göre ise anlamlı biçimde farklılaştığı bulunmuştur. 

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :