Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim Bilimleri ve Uygulama

Yıl 2008 , Cilt 7 , Sayı 13

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kubaşık öğrenme yönteminin üniversite öğrencilerinin matematik başarıları-na ve bazı sosyal özelliklerine etkisi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Gaziosmanpaşa Üniversitesi 1, Ankara Üniversitesi2
Görüntülenme :
450
DOI :
Özet Türkçe :

Kubaşık öğrenme temelde grup üyeleri arasında işbirliğine dayanan bir öğretim yöntemidir. Öğrenme faaliyetlerine katılan öğrenciler küçük karma kümeler oluşturarak ortak bir amaç doğrultusunda bir araya gelmektedir. Küme üyelerine birbirlerinin öğrenmelerinden sorumlu oldukları bilinci verilerek birbirlerinin öğrenmelerine yardımcı olmaları sağlanmakta ve bireysel başarıdan çok grup başarısı ödüllendirilmektedir. Bu yönleriyle kubaşık öğrenme yönteminin akademik başarıyı ve grup çalışmalarındaki etkileşimler yoluyla öğrencilerin sosyal özelliklerini olumlu olarak etkileyebileceği ileri sürülebilir. Bu araştırma ile yöntemin üniversite öğrencilerinin matematik dersindeki akademik başarılarına ve arkadaşlık ilişkileri, takım çalışmasındaki başarı, kendi öğretim becerileri gibi kimi özelliklerine etkisini araştırmak amaçlanmıştır. Araştırma sınıf öğretmenliği birinci sınıf öğrencileriyle yürütülen ön test-son test kontrol gruplu deneysel bir çalışmadır. Araştırma sonucunda deney ve kontrol grubu öğrencilerinin, öntest puanlarına göre anlamlı bir fark olmamasına rağmen, sontest puanlarında matematik dersi yılsonu başarı puanları arasında anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir (F(1–59)=10.42, p<.05). Ortalama puanlar dikkate alındığında bu farkın deney grubu lehine olduğu anlaşılmaktadır. Varyans analizi sonuçlarına göre öğrencilerin arkadaşlık ilişkilerini (F(1–59)=5.13, p<.05) ve takım çalışmasındaki başarılarını algılamaları (F(1–59)=6,21, p<.05) açısından deney ve kontrol grupları arasında anlamlı farklar olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte öğretmenlik becerilerini algılama açısından deney ve kontrol gruplarının son test puanları arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır (F(1–59)=1.88, p>.05).

Özet İngilizce :

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :