Torba Kültürü Yöntemi ile Lentinula edodes Yetiştiriciliğinde Hidrojen Peroksit Uygulamasının Verime Etkileri

Influence Of Hydrogen Peroxide Treatment On The Yield Of Lentinula edodes Cultivated On Bag Culture

11048 4952

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Kışlık Nohutta Yüksek Verim ve Stabilite İçin Eş Zamanlı Seçim Olanakları

Metin ALTINBAŞ

Yüzlük Derilerin Su Buharı Geçirgenliği Özelliğine Ayakkabı Boyalarının Etkisi

Behzat Oral BİTLİSLİ, Bahri BAŞARAN, Ahmet ASLAN, Gökhan ZENGİN

Kışlık Ekilen Nohut Hatlarında Verim ve Bazı Tarımsal Özellikler İçin Performans ve Adaptasyon İlişkisi

Metin ALTINBAŞ, Hasan SEPETOĞLU

Bazı Karnabahar Çeşitlerinin (Brassica oleracea var. botrytis) Verim, Kalite ve Bitki Özelliklerinin Belirlenmesi

Dursun EŞİYOK, M.kadri BOZOKALFA, Atnan UĞUR, Süleyman KAVAK

Etlik Piliç Karma Yemlerine Farklı Düzeylerde İlave Edilen Düşük Ham Protein ve Yüksek Ham Kül İçerikli Et-Kemik Ununun Performans Üzerine Etkisi

Hatice BASMACIOĞLU, Mehmet BOZKURT, Mustafa ERGÜL

Ege Bölgesi Koşullarında Farklı İki Kuraklık İndisinin Karşılaştırılması

Mustafa ÖZGÜREL, Gülay PAMUK, Kıvanç TOPÇUOĞLU

Ekonomik Öneme Sahip Bazı Sarılıcı Süs Bitkilerinden “Passiflora caerulea”, “Plumbago capensis”, “Wisteria chinensis” Çeliklerinin Farklı Dikim Zamanlarının Köklenme Oranlarına Etkileri

Bahriye GÜLGÜN, Bahar TÜRKYILMAZ, Tanay YILDIRIM, Aydın GÜNEY

Effects Of Some Physical And Biochemıcal Factors On The Rooting Of Mastic Tree (Pistacia lentiscus var. chia Duham.) Cuttings

Murat İSFENDİYAROĞLU

Savoy Lahanasında (Brassica oleracea L. var. sabauda) Fosfor Uygulamalarının Verim ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi

M. Kadri BOZOKALFA, Süleyman KAVAK, Dursun EŞİYOK, Atnan UĞUR, Bülent YAĞMUR

Muğla Orijinli Sarı Kantaron (Hypericum perforatum L.) Populasyonlarının Bazı Agronomik ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

H. Eda ÇAKMAK, Emine BAYRAM