Besin Elementi Kaynağı Olarak Kireçle Stabilize Edilmiş Atık Su Uygulamasının Arpada Bazı Morfolojik ve Anatomik Özelliklere Etkisi

The Effect of Alkaline –Stabilized Urban Water as Nutrition Element Source on Some Morphological and Anatomical Properties of Barley