Azotlu Gübrelemenin Domates Bitkisinde Verim, Azot Birikimi Ve Besin Element İçeriği Üzerine Etkisi

The Effect of Nitrogen Fertilization on Yield, Nitrogen Accumulation and Content of Nutrients in the Tomato Plant

11053 4952

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Anestrus Koyunlarda Progesteron ve Pregnant Mare Serum ile Üremenin Kontrolü Üzerine Araştırmalar I. Laktasyon Anestrusun Giderilmesi

Erdinç DEMİRÖREN

Kemalpaşa (İzmir) Kentsel Dış Mekanlarının Yeterliliği Üzerine Bir Araştırma

Şerif HEPCAN, Adnan KAPLAN, Erhan KÜÇÜKERBAŞ, Bülent ÖZKAN

İzmir İli Holstein Damızlık Süt Sığırı Yetiştirici Birliği İşletmelerinde Mastitisin Yaygınlık Düzeyi ve Etkileyen Etmenler Üzerine Araştırmalar 2. Yönetim Uygulamaları ile Subklinik Mastitis Arası İlişkiler

Can UZMAY, Attila KAYA, İbrahim KAYA, Yavuz AKBAŞ

Rhizomania Hastalığının Şeker Pancarı Çeşitlerinde Bazı Agronomik Özelliklere Etkisi

Nazlı Dide Kutluk YILMAZ, Semih ERKAN

Beydağ Barajı Göl Alanında Kalan Tarım Arazilerinin Kamulaştırılmasında Kullanılabilecek Kapitalizasyon Faiz Oranının Saptanması Üzerine Bir Araştırma

Sait ENGİNDENİZ

140 Rugeri ve 1103 Poulsen Amerikan Asma Anaçlarının Çanakkale-Umurbey Koşullarındaki Çelik Verimleri ile Bazı Morfolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

Alper DARDENİZ, İbrahim KISMALI

Peyzaj Mimarlığında ve İnsan Yaşamında Ergonominin Yeri-Önemi ve Bornova Örneğinde Bir Araştırma

Bahriye GÜLGÜN, Bahar TÜRKYILMAZ

Kirlenme Sürecindeki İznik Göl Suyu İle Sulanan Tarım Topraklarında Mikrobiyolojik Aktivitenin Değişimi

Nur OKUR, Muzaffer ÇENGEL, Vahap KATKAT, H. Sevim UÇKAN

Azotlu Gübrelemenin Domates Bitkisinde Verim, Azot Birikimi Ve Besin Element İçeriği Üzerine Etkisi

Şafak CEYLAN, Nilgün MORDOĞAN, Funda YOLDAŞ, Bülent YAĞMUR

Yeni Geliştirilen Nohut Hatlarının Bornova Koşullarında Verim ve Bazı Tarımsal Özellikleri Üzerinde Araştırmalar

Metin ALTINBAŞ, Hasan SEPETOĞLU