Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ege Akademik Bakış

Yıl 2007 , Cilt 7 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Uluslararası pazarlarda türk marinalarının çekiciliği ve pazarlama stratejileri (the attractiveness and marketing strategies of turkish marinas in the international markets)

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi1
Görüntülenme :
465
DOI :
Özet Türkçe :

Dünya çapında uluslararası ticaretin gelişmesinde büyük rol oynamış olan deniz ve denizcilik, Amerika ve Avrupa’da uzun yıllardan beri çok popüler bir hobi niteliğindedir. Deniz ve denizcilik son yıllarda Türkiye’de de bir hobi olarak hızlı bir gelişme göstermektedir. Bu eksende, bireysel turizmin bir parçası olan yatçılık ve bunun doğal bir uzantısı olan marinacılık gittikçe ön plana çıkmaktadır. Elverişli coğrafyası ve iklimi ile Türkiye bu gelişen eğilim içinde Akdeniz havzasında yüksek rekabet potansiyeline sahip konumdadır. Yüksek hizmet kalitesi Türk marinalarını çekici hale getiren bir diğer önemli unsurdur. Bu çalışma, Akdeniz havzasında stratejik bir coğrafi konuma ve özgün bir doğal güzelliğe sahip olan Türkiye’de, marinacılığın gelişmesi, uluslararası pazarlarda Türk marinalarının avantaj, dezavantaj ve çekici özelliklerinin tespiti ve bu unsurların pazarlanmasına ilişkin stratejilere yönelik önermede bulunmayı amaçlamıştır

Özet İngilizce :

Having played a great role in the worldwide development of trade, the sea and seamanship have long been a popular hobby in America and Europe as well. The popularity of the sea and seamanship as a hobby has also been growing rapidly in Turkey in recent years. In line with this, yachting, an element of individual tourism, and marina operation, a natural extension of that, have also been emerging increasingly to the fore. With its suitable geography and climate, Turkey enjoys a highly competitive position in the Mediterranean basin within this line of development. High service quality is another important factor that makes Turkish marinas attractive. The objectives of this study are to review the development of marina operations in Turkey, a country that is strategically positioned in the geography of the Mediterranean basin and is blessed with a unique natural beauty, to identify the advantages, disadvantages, and appeal of Turkish marinas in international markets, and to propose strategies for the marketing of these assets.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :