Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ege Akademik Bakış

Yıl 2007 , Cilt 7 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’nin avrupa birliğine giriş sürecinin crd yöntemi ile değerlendirilmesi (evaluating turkey’s membership process by using crd method)

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi1
Görüntülenme :
641
DOI :
Özet Türkçe :

Türkiye’nin AB’ne üyelik sürecinde Türkiye’nin olası stratejilerinin yanı sıra AB’nin olası stratejileri de yer almaktadır. AB topluluğunda Türkiye’nin topluluğa üye olmasını isteyen taraflar ile üye olmasını istemeyen taraflar arasında çatışma yaşanmaktadır. Bu iki zıt fikrin bir arada bulunabilmesi için her iki tarafı da memnun edecek bir uzlaşı ortamının sağlanması gereklidir. Bu çalışmada Türkiye’nin AB’ ye giriş sürecinin CRD yöntemi kullanılarak yorumlanması amaçlanmıştır. Burada ilk olarak, çatışan fikirlerin oluşturduğu gereksinimler belirlenerek bu gereksinimlerin oluşturduğu ortak amaç belirlenmiştir. CRD’ da her ok için varsayımlar geliştirilerek zayıf ya da geçersiz olan varsayımları kırmak için fikirler (eklemeler) yaratılmıştır. Sonuç olarak en iyi ekleme seçilerek bu çatışma çözüme ulaştırılmıştır. Bunun yanında üye ülkelerin Türkiye’nin üyelik sürecini değerlendirmesini olanaklı kılacak ortak bir CRD diyagramı oluşturulmuştur.

Özet İngilizce :

During the membership process of Turkey, both sides (members and Turkey) have alternative strategies. There are also contradictions among the members on the possible membership of Turkey. To satisfy both sides (to advocate or to oppose), a reconciliative situation should be constructed. In this study it is aimed to evaluate Turkey’s membership process by using CRD method. In this regard, firstly, necessities that are consisted of contradicting arguments and the common goal of these arguments have been determined. To do this, assumptions for each arrow have been developed and then ideas (additions) have been created to offset weak or invalid assumptions. Finally, the best addition among all of them has been selected and the contradiction has been solved by this method. Furthermore, a common CRD diagram for member states has been created that would allow these states to evaluate Turkey’s membership process by this method.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :