Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ege Akademik Bakış

Yıl 2002 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de işlenmiş gıda ürünleri pazarlaması

Yazar kurumları :
Ege Üniversitesi1
Görüntülenme :
408
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzde, Dünya’da globalleşme süreci yaşanırken, ülkeler arasındaki bölgesel entegrasyonlar da hız kazanmıştır. Bu çalışmada, Türkiye’deki işlenmiş ithal ürünleri ve pazarlaması irdelenmiştir. Türk tüketicisinin ithal ürünlere talebi işlenmiş ithal gıda ürünlerine Türk pazarında rekabet üstünlüğü sağlamaktadır. Ancak tüketicilerin gelir düzeyi bu üstünlüğü olumsuz yönde etkilemektedir. Gıda sektörü Türk ekonomisine yön veren sektörlerden biridir. Türkiye’de işlenmiş gıda ürünleri sektörünü korurken, işlenmiş ithal gıda ürünlerinin pazardaki payını ve rekabet gücünü artırmak için istikrarlı hükümet politikaları gerekmektedir. Bunun için, Türkiye’de bulunmayan veya talepten az bulunan ürünlerin ithaline izin verilmeli, tarım politikaları düzenlenmeli, gıda sanayiinin gelişebilmesi için destekler verilmeli, KOBİ’lerin rekabet güçlerini artırmak için teşvik sağlanmalıdır. Bütün bunların yanı sıra tüketiciler de eğitilmeli ve bilinçlendirilmelidir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In recent times that the world experiences, as a part of globalization progress, regional integrations are being speed up. In this paper, Import Foods and Marketing in Türkiye are discussed. The demand for the imported products provides rivalry advantage for the foreign producers in Turkish market. On the other hand, this advantage is reduced by the consumers’ income. Food industry is one of the leading sectors in Turkish economy. While protecting the processed food product sector, the market share and competitive strength of the imported processed food can be increased by consistent governmental policies. To achieve this goal, importing the rare or absent product should be allowed, agricultural policies must be updated, and, the supports for food industry development should be provided. Furthermore, economical inducements to increase the competition ability of SMEs must be supplied in conjunction with consumers’ education programs.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :