Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ege Akademik Bakış

Yıl 2012 , Cilt 12 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de bölgesel eşitsizliğin sektörel dinamikleri: bir ayrıştırma analizi, 1987-2001

Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü 1
Görüntülenme :
516
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada Türkiye'de bölgesel eşitsizliğin sektörel dinamikleri ayrıştırma yöntemi kullanılarak 1987-2001 dönemi için araştırılmıştır. Ağırlıklı değişim katsayısı sektörlere göre ayrıştırılarak bölgesel eşitsizliğin sektörel boyutları ortaya konmuş ve her bir sektörün toplam eşitsizliğe katkısı saptanarak bölgesel politikalar için önerilerde bulunulmuştur. Bireysel sektörleri dikkate alan ağırlıklı değişim katsayısı ve ağırlıklı Gini indeksine göre, bölgesel eşitsizlik sanayi sektöründe en yüksek düzeyde iken, tarım sektöründe oransal olarak daha azdır. Diğer taraftan ayrıştırma sonuçlarına göre ise hizmetler sektörü, bölgesel eşitsizliğin en önemli kaynağını oluşturmaktadır. Tarım sektörünün bölgesel eşitsizlikte önemli bir rolü olmadığı ve sanayi sektörünün katkısının ikincil düzeyde kaldığı görülmüştür.

Özet İngilizce :

In this study, sectoral dynamics of regional inequality in Turkey have been examined by using decomposition method for the period 1987-2001. Regional inequality on regional context have been demonstrated by decompositing weighted coefficient of variation in sectors. Some recommodations for regional policy have been proposed by calculating sectoral shares in regional imbalances. According to weighted coefficient of variation and weighted Gini index, regional inequality is too high in industry sector than other sectors and agricultural sector is more equal relative to industry and services. Results of decomposition analysis indicate that services have the biggest share in inequality. Agriculture has no important effect on regional inequality and share of industry in inequlity is secondary level.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :